Enjoy kimono on a trip to Hokkaido Hakodate.They are a family in Singapore.

 

Enjoy kimono on a trip to Hokkaido Hakodate.They are a family in Singapore.