Kimono experience with the whole familyKimono experience with the whole family!
Everyone really looked good in kimono.

Please check YouTube